מדיניות פרטיות

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 

גולש/ת יקר/ה, 

 

אנו מודים לך על העניין שגילית בשירותינו.

 

אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש מאחר ועצם השימוש, הצפייה והשארת פרטי יצירת הקשר בעמוד הנחיתה מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש, ללא כל הגבלה או הסתייגות. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין חברת ורדן שירותים פיננסיים בע"מ (להלן: "החברה") לבין כל אדם הגולש או הצופה או המשתמש בכל דרך בעמודי האינטרנט של החברה ו/או דפי הנחיתה מטעמה (להלן: "העמודים הייעודיים") או במידע המצוי או המוצג בהם (להלן: "המשתמש"). 

 

מטרת השירות הינה להעניק למשתמש ידע, הכוונה, וכלים לשלם שיפור תנאי ודירוג האשראי שלו (כהגדרת מונחים אלו בחוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002) (להלן: "השירותים"). 

 

האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

אנו נוהגים לפעול על-פי עקרונות של הגינות ושקיפות ולכן חשוב לנו להגן על פרטיותך. מטרת התנאים הבאים היא לפרט את סוגי המידע הנאספים בעמודים הייעודיים של החברה ושימושיו. 

 

אינך נדרש על פי חוק לספק לנו מידע אישי כלשהו. שיתוף מידע אישי תלוי ברצונך והסכמתך.

השירותים שלנו מיועדים למשתמשים מעל גיל 18. קטינים מתחת לגיל זה אינם מורשים להירשם לשירותים או להשתמש בהם.

אנחנו לא מוכרים מידע אישי אודות המשתמשים שלנו לצדדים שלישיים. אנו מעבירים מידע אישי לצדדים שלישיים רק על מנת לספק את השירותים למשתמשים שלנו, או בנסיבות מוגבלות אחרות המפורטות להלן.

 

לפיכך, בטרם תשאיר את פרטיך בטופס יצירת הקשר / בעמוד הנחיתה, הנך נדרש לקרוא בעיון את תנאי השימוש, שכן השימוש בשירותי החברה כפוף לתנאי השימוש. ככל שאינך מסכים לאמור בתנאי השימוש, הנך נדרש שלא למלא את פרטי יצירת הקשר עימך.

 

איזה מידע אנו אוספים?

אנו אוספים מידע מסוים כגון כתובת IP, דגם מכשיר, מערכת הפעלה ונתונים טכניים אחרים אשר מזהים את המכשיר באמצעותו גלשת לעמוד יצירת הקשר / דף נחיתה. החברה אוספת מידע אנונימי וסטטיסטי בקשר עם השימוש בעמוד יצירת הקשר / דף נחיתה ובשירותים, לרבות התנהגות משתמשים (לרבות משך זמן גלישה), עמודים שנצפו, וכדומה. החברה עשויה להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישים בהקשר זה, לרבות Google Analytics. מידע מסוג זה לא ישמש כדי לזהות משתמש כלשהו באופן אישי.

בנוסף, במידה ובחרת להשאיר את פרטיך באחד מהעמודים הייעודיים של החברה, נאסוף את המידע שמסרת במסגרת הרישום, לרבות שמך המלא, מספר טלפון וכתובת הדוא”ל שלך. פרטים אלו יישמרו על-ידי החברה רק כאשר הם ימסרו על-ידי המשתמש. 

 

שימוש במידע

אנו עשויים להשתמש במידע למטרת שיפור השירות והתכנים שבעמודים הייעודיים של החברה. נתונים סטטיסטיים ישמשו את החברה למטרות פנימיות של שיפור וייעול השירותים, שמירה על נתונים עבור פניות עתידיות ועוד.

ייתכן ופרטיו האישיים של המשתמש ישמשו לצורך יצירת קשר למטרות שירות לקוחות או מחקרי שוק.

באפשרותך להסיר עצמך מרשימת הדיוור ולהפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים ומידע על ידי לחיצה על הקישור המופיע בדואר האלקטרוני הנשלח אליך ו/או באמצעות טופס יצירת הקשר הנמצא בעמודי החברה ו/או על ידי שליחת בקשה לכתובת info@creditmaster.co.il. 

עוגיות (“Cookies”)

דף נחיתה זה זה משתמש בקבצי עוגיות (Cookies) וטכנולוגיות דומות אחרות, אשר עוזרות לנו לעקוב אחר האופן שבו משתמשים עושים שימוש בשירותים שלנו, ואוספות מידע סטטיסטי מצטבר והעדפות משתמש. אנו מתקשרים או עתידים להתקשר עם צדדים שלישיים שמסייעים ושיסייעו לנו בניתוח השירותים שלנו, העמודים הייעודיים והמבקרים בהם. צדדים שלישיים אלו אינם מורשים לעשות שימוש במידע שנאסף בעמודים הייעודיים אלא למטרה זו. השארת פרטיך בעמוד יצירת הקשר / דף נחיתה מהווה את הסכמתך לקבצי העוגיות שבו. 

קבצי עוגיות "cookies" הם קבצי טקסט שנוצרים על-ידי הדפדפן בעת כניסתך לעמודים הייעודיים של החברה.

ה"עוגיות" מכילות מידע מגוון, כגון: פירוט הדפים בהם ביקרת, משך זמן השהייה בכל דף, מהיכן הגעת לעמודי החברה ועוד. בהתאם להגדרות הדפדפן שלך, חלק מהקבצים יפקעו בעת סגירת דפדפן וייתכן שחלקם ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך. קבצים אלו אינם מספקים מידע אישי מזהה, אלא אם כן בחרת לספק לנו מידע זה. ברגע שתבחר לספק נתונים אישיים במי מהעמודים הייעודיים של החברה, מידע זה עשוי להיות מקושר לנתונים המאוחסנים בקבצי העוגיות. קבצי העוגיות מאחסנות את ההעדפות שלך ומאפשרות לנו להציע לך מוצרים, תכנים ושירותים.

קבצי העוגיות מסייעות לאסוף מידע אנונימי וסטטיסטי על הגולשים לצורך תפעול שוטף ותקין של עמודי החברה.

באפשרותך לנהל את קבצי העוגיות במחשב. כל דפדפן עיקרי מאפשר לך לחסום או למחוק קבצי עוגיות מהמערכת. למידע נוסף אודות ניהול קבצי העוגיות, עיין בהגדרת הפרטיות בדפדפן שלך. 

 

אבטחה

החברה תעשה כמיטב יכולתה, באמצעות האמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים בעמודים הייעודיים ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. עם זאת, מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה ו/או מפני חשיפת המידע האגור על-ידה. אם למרות אמצעי האבטחה הננקטים על-ידי החברה, יצליח צד ג' כלשהו לחדור למידע הנוגע למשתמשים ו/או להשתמש בו לרעה, הרי שלמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.


החברה לא תעביר את פרטי המשתמש לצד ג' (ככל שפרטים אלה מזהים אותו), אלא במקרים המפורטים להלן, והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו להעברת הפרטים כאמור בקרות איזה מן המקרים המפורטים להלן:

העברת פרטי המשתמש נדרשת לשם מתן השירותים על-פי תנאי שימוש אלו.

אם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ו/או לגרום נזק ב/לחברה ו/או ב/לצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים אחרים.

אם המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.

אם המשתמש הפר תנאי שימוש אלו ו/או כל הסכם נוסף עם החברה ו/או עם מי מטעמה.

אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש  לצד שלישי.

בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה.

אם החברה תתמזג או תארגן את פעילותה ו/או את שירותיה במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודות משתמשיה, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות תנאי שימוש אלו במלואן.

החברה רשאית להשתמש בפרטים האישיים של המשתמש, כפי שמסר בעת מילוי טופס פרטי קשר, וכן בכל מידע שייאגר אודות המשתמש בעת השימוש בעמודי החברה, לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. החברה תהא רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שהנתונים אינם מתייחסים למשתמש אישית או מזהים אותו באופן אישי ולמשתמש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

החברה רשאית להשתמש בפרטי המשתמש לצורך ניהול מאגר מידע ו/או ביצוע שירותי דיוור ישיר ו/או ביצוע דיוור דברי פרסומת על פי חוק. המשתמש נותן לחברה את הסכמתו המפורשת מדעת לביצוע הפעולות האמורות לעיל ולמשלוח דיוור ישיר אליו, בכפוף לזכויותיו על פי חוק לבקש את הסרתו מרשימת הדיוור הישיר.

הגלישה בעמודים הייעודיים והשימוש בשירותי החברה מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. החברה רשאית להשתמש בכל מידע אשר ניתן להפיקו מהעמודים הייעודיים, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים.

החברה מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981. החברה מתחייבת לשמור על פרטיות המשתמשים בכל פעולותיה בקשר לעמודים היעודיים, לרבות שם ומען המשתמש ו/או כל מידע אחר בנוגע אליו, וכן כל מידע הנוגע לשימוש המשתמש בעמודיה הייעודיים, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי המשתמש עצמו, כגון שמו לצד תוכן מסוים שהועלה על ידו, ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלו.

 

אחריות

מובהר בזאת כי אין לראות במידע הכלול בעמודיה הייעודיים של החברה ו/או בשירותיה משום ייעוץ/שיווק כלכלי ו/או פיננסי ו/או השקעות ו/או פנסיוני ו/או מס או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור אישי וספציפי לכל אדם בהתאם לנתוניו לשם בירור ושיפור דירוג האשראי אשר נקבע לו או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות ביצוע פעולות פיננסיות ו/או משפטיות מכל מין וסוג שהם. 

החברה משקיעה מאמצים רבים בשירותים המוענקים על ידה על מנת שעמודיה הייעודיים ותוכנם של אלו יכללו מידע שלם, מדויק, אמין ועדכני. ידוע למשתמש, כי החברה נסמכת על צדדים שלישיים בהשגת המידע או חלקו וכי נתונים כאמור מועברים לחברה על ידי צדדים שלישיים כאמור "As Is", ללא כל אפשרות של התערבות מצדה של החברה. המשתמש מאשר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אובדן, ישירים ו/או עקיפים, מכל מין וסוג כלשהם שייגרמו לו ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי אחר בקשר עם המידע ו/או עם הסתמכות על המידע ו/או עם כל מעשה או מחדל של החברה ו/או בשל ביצוע ו/או אי ביצוע התחייבויותיה של החברה.

קבלת שירותי החברה תהיה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מסכים כי באחריותו לבדוק ולהעריך את השירותים ואיכותם וכי האחריות לכל סיכון ו/או נזק ו/או הפסד אשר עשוי להיגרם למשתמש בקשר עם ו/או כתוצאה מצפייה בתכנים המופיעים בעמודיה הייעודיים של החברה ו/או כתוצאה מקבלת השירותים, כולם או חלקם, כולל, בין היתר, כל החלטה שהמשתמש עשוי לקבל בהתבסס על התכנים המופיעים בעמודים הייעודיים או בהמלצות אשר תינתנה לו, ככל שתינתנה, או בהתבסס על השימושיות שלהן, מוטל על המשתמש בלבד.

למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזאת, כי החברה לא תחוב, בכפוף להוראות הדין, בכל נזק עקיף ו/או תוצאתי.

בכפוף להוראות הדין, המשתמש פוטר בזאת את החברה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים (ואף אם האחריות בגינם חלה על החברה על פי כל דין ובכלל זה דיני החוזים או דיני הנזיקין, לרבות עוולת הרשלנות), אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו בכל הקשור והנוגע לשירותים ו/או למידע ו/או לתכנים המופיעים או אשר יופיעו בעמודיה הייעודיים של החברה.

המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה, לרבות, למען הסר ספק, עובדיה ו/או מנהליה ו/או חברות הקשורות אליה, מיד עם דרישתה הראשונה בכתב, בגין כל נזק הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, אשר ייגרם לחברה ו/או למי מטעמה בשל מעשה או מחדל של המשתמש בקשר עם השירותים ו/או השימוש או הצפייה בעמודיה הייעודיים של החברה, לרבות, אך לא רק, עקב הפרת תנאי השימוש.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מסירת הודעה על כך מראש, לשנות מעת לעת את תנאי השימוש שלה ו/או את מבנה ו/או תוכן ו/או מראה העמודים הייעודיים ו/או את המידע הכלול או המופיע בהם, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט הקשור באלו לרבות תפעולם. הגרסה המופיעה תחת לשונית "תנאי שימוש" היא הקובעת בכל עת, אלא אם נקבע אחרת במפורש.