מונחי יסוד

 1. אשראי - כל צורה של דחיית תשלום - הלוואה, משכנתא.

 2. אשראי בנקאי - אשראי הניתן מאחד הבנקים.

 3. אשראי חוץ בנקאי - אשראי שניתן ע"י גורם שאיננו בנק.

 4. מלווה/נותן שירותי אשראי - גורם שנותן אשראי.

 5. לווה - הלקוח, כל אדם פרטי או חברה המעוניינים בקבלת אשראי.

 6. לשכת אשראי - חברות שקיבלו אישור מבנק ישראל לקבל גישה מלאה למאגר נתוני האשראי ולתת מידע לפיו (כרגע דירוג אשראי או חיווי אשראי).

 7. מאגר נתוני אשראי - הגוף שהוקם בבנק ישראל ובו נאספים כלל הנתונים הפיננסים של כל אזרחי ישראל מעל גיל 18, בהתאם לחוק נתוני אשראי (2016).

 8. מיופה כוח בתמורה - גורם שהוסמך ע"י הלקוח לפעול בשמו למול לשכת האשראי או מאגר נתוני האשראי.

 9. דו"ח אשראי - דו"ח שמפיקה לשכת האשראי עבור נותן שירותי האשראי על בסיס נתונים הקיימים במערכת נתוני האשראי. הדו"ח נועד לסייע לנותן האשראי להחליט האם לתת ללקוח אשראי ובאילו תנאים.

 10. דו"ח ריכוז נתוני אשראי - דו״ח של כל המידע שקיים עליכם במאגר נתוני האשראי של בנק ישראל.

 11. דו"ח תמצית נתוני אשראי - דוח תמציתי שמציג את עסקאות האשראי הפעילות של הלקוח, הליכים פתוחים לגביו בהוצאה לפועל ואצל הכונס הרשמי וכן הגבלות קיימות על חשבונותיו לפי חוק שיקים ללא כיסוי.

 12. חיווי אשראי - לשכת האשראי אומרת לגורם המלווה האם כדאי לתת לכם הלקוח (הלווה) הלוואה (אשראי), אינדיקציית Go/NoGo לעסקת האשראי, זאת בהסתמך על הנתונים הקיימים במאגר נתוני האשראי.

 13. דירוג אשראי - כשמו כן הוא, דירוג, מספר, ציון , הניתן לכל אזרח בישראל (מעל גיל 18) המעיד על האופן שבו אותו אדם צפוי לעמוד בהתחייבויות הפיננסיות שלו ולמעשה לשלם את החשבונות במלואם ובזמן.

 14. עסקאות פעילות - עסקאות אשראי מכל סוג שבהן הלקוח חייב או ערב ושהלקוח עדיין קשור אליהן.

 15. עסקאות לא פעילות - עסקאות של לקוח שנפרעו במלואן, שהסתיימו מסיבה אחרת או שהלקוח כבר אינו קשור אליהן.